Aktualne limity zwrotu podatku VAT dla wniosków składanych w II kwartale 2011 r.

04-04-2011
Osoby składające po raz pierwszy wniosek VZM-1 w II kwartale 2011 r., nabywają prawo do nowych 5-cio letnich limitów.

Nowe obowiązujące limity:

- dla inwestycji wymagającej pozwolenia (np. budowa domu) limit 5-cio letni wynosi: 33 966,73  zł.,
- dla inwestycji nie wymagającej pozwolenia (np. remont mieszkania) limit 5-cio letni wynosi: 14 557,17 zł.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowana na potrzeby obliczania premi gwarancyjnej, którą wpisuje się we wniosku VZM-1składanym w II kwartale 2011 r. wynosi 3979 zł.