Aktualne limity zwrotu podatku VAT dla wniosków składanych w I kwartale 2011 r.

01-01-2011

Osoby składające po raz pierwszy wniosek VZM-1 w I kwartale 2011 r., nabywają prawo do nowych 5-cio letnich limitów.

Nowe obowiązujące limity:

- dla inwestycji wymagającej pozwolenia (np. budowa domu) limit 5-cio letni wynosi: 39.754,48  zł.,
- dla inwestycji nie wymagającej pozwolenia (np. remont mieszkania) limit 5-cio letni wynosi: 17.037,63 zł.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowana na potrzeby obliczania premi gwarancyjnej, którą wpisuje się we wniosku VZM-1składanym w I kwartale 2011 r. wynosi 4657,00 zł.