Strona Główna

Szanowni Państwo!

Zajmuję się profesjonalnym przygotowywaniem wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 01-05-2004 r.

Moje doświadczenie to ponad 200 przygotowanych wniosków.

Przygotowując wnioski nie korzystam z pomocy osób mniej doświadczonych, jak to jest w innych firmach. Wszystkie elementy całego procesu wykonywane sa przeze mnie, co ma duży wpływ na jakość. Wcześniej zwrotami VAT zajmowałem się w dużym biurze rachunkowym, gdzie w latach 2005/2006 wprowadzałem usługę dla naszych Klientów. Na Państwa życzenie mogę przedstawić swoje referencje od moich Klientów.

 
Wnioski przygotowywane są zawsze w taki sposób, aby ich weryfikacja w Urzędzie Skarbowym przebiegała szybko i bezproblemowo. Bardzo dobre kwalifikowanie wydatków i przygotowywanie wniosków pod urzędnika, gwarantuje szybki zwrot pieniędzy.

W ramach świadczonej usługi wykonywane są czynności polegające na:

 • sprawdzeniu faktur pod względem formalnym,
 • w przypadku braku PKWiU i przy danej pozycji z faktury, oznaczenie każdej wytypowanej do odliczenia pozycji symbolem PKWiU,
 • pogrupowaniu faktur po wystawcach,
 • skojarzeniu faktur z korektami,
 • ponumerowaniu faktur,
 • komputerowym wypełnieniu wniosku,
 • weryfikacji merytorycznej,
 • weryfikacji rachunkowej,
 • przekazaniu kompletu dokumentów wraz z instrukcją dalszego postępowania,
 • przekazaniu dodatkowej informacji dla Klienta o kwocie limitu i o kwocie możliwego wydatku w ramach przyznanego limitu,
 • przekazaniu pliku ze skanami faktur, które będą stanowić załącznik do wniosku VZM-1 (na życzenie Klienta).
 • telefonicznym udzielaniu informacji urzędnikowi prowadzącemu sprawę,
 • sprawdzeniu decyzji wystawionej przez Urząd Skarbowy ze złożonym wnioskiem.

Moi Klienci otrzymują pieniądze z urzędu zawsze szybko i sprawnie.

Zapraszam Wszystkich do skorzystania z moich usług.

Łukasz Piotrowicz